C/O organisation hjälper organisationer 
och företag inom vården, som t ex. vårdcentraler och sjukhus, att lättare kunna leverera bra vård. Våra verktyg är okänsliga för trender och ger därför ett bestående resultat – oavsett vilken metod som är populär för tillfället!

Vi skapar på ett resurseffektivt sätt de bästa förutsättningarna för varje enskild organisation att uppnå sin potential. Vi riktar oss till organisationer och verksamheter som önskar en gedigen beslutsgrund för att underlätta för er att forma verksamheten efter just ert ständigt föränderliga behov.
Vi tror inte på förändring för förändringens skull, vi tror inte på trendiga metoder, vi tror inte på att återuppfinna hjulet, vi tror på er och era medarbetare!

Hur jobbar vi?

C/O Organisation vill förbättra sjukvården i Sverige och förbättra de vårdanställdas situation. En förutsättning för att lyckas med detta är att alla förändringar är resursbesparande samtidigt som de bibehåller eller förbättrar kvalitén. Studier visar att nästan 70 procent av alla organisationsförändringar misslyckas. Detta är anledningen varför vi inte går in som en extern konsult och förändrar era processer efter något vi har läst oss till i litteratur. Vi kommer istället titta, lyssna och analysera just era processer och behov, och därefter sätter vi oss tillsammans och går igenom de alternativ som finns för er att gå vidare.

Exempel 1

En nystartad vårdcentral på en relativt stor ort i Sverige behövde hjälp med att styra upp sina processer. Under tre dagar följde vi verksamheten på golvet, läste igenom aktuella processdokument och pratade med nyckelpersoner inom organisationen. Därefter presenterade vi en analys och förslag på olika åtgärder. Dessa inkluderade en anslagstavla i personalrummet, förändrade arbetsuppgifter för receptionisten, förmedling av två olika ledarskapsutbildningar till mellancheferna, samt en mentor till en nyckelperson i verksamheten.

Exempel 2

Ledningen i en organisation har upplevt ett förändrat behov men har svårt att definiera det ytterligare. Vi hjälper till med att samla tre olika fokusgrupper och håller för dem en worksshop där vi presenterar exempel på problem och lösningar från liknande verksamheter. I tvärprofessionella grupper sitter vi sedan och diskuterar skarpa fall från den egna verksamheten och kommer fram till fem olika åtgärder som kan implementeras och ge resultat inom allt från fem månader till fem år. Engagemanget i fokusgrupperna sprids vidare till den övriga verksamheten vilket leder till att när förändringen väl ska initieras så är den inte bara väntad utan även välkommen.