Under en av mina första projektledningskurser hade vi en gruppövning där vi skulle sortera bilder av djur efter storleksordning. Hela övningen gjordes utan att man fick tala med varandra och det blev ett fasligt flyttande av figurer. Det var framförallt en bild, föreställande elefanten Dumbo, som vi inte kunde enas om var den skulle sitta ...