Under en av mina första projektledningskurser hade vi en gruppövning där vi skulle sortera bilder av djur efter storleksordning. Hela övningen gjordes utan att man fick tala med varandra och det blev ett fasligt flyttande av figurer. Det var framförallt en bild, föreställande elefanten Dumbo, som vi inte kunde enas om var den skulle sitta – var han större eller mindre än en leopard? När övningsledaren tillslut lät oss prata med varandra så förklarade en i gruppen att han tyckte att dumbo var mindre än leoparden eftersom han var tecknad och aldrig blev större än ett pappersark. Vi lärde oss därmed att alla uppfattar storlek olika, och att det går mycket snabbare och bättre om man kan kommunicera med varandra och motivera sina val.

Detta var en övning som tog drygt en timme. Du som precis läst detta stycke har redan fått essensen av övningen, och det tog dig lite mindre än 2 minuter. Vi var femton personer i ett rum på andra sidan stan i mer än en timme. Tala om resurskrävande! Jag talar då inte främst om de tusenlappar som en workshopledare kostar, utan syftar snarare på den arbetstid organisationen förlorar på att ha 15 av sina medarbetare sitta i smågrupper och sortera djur. Missförstå mig rätt – en sådan lärobaserad aktivitet leder med all säkerhet till en effektivare grupp, men det finns ett alternativ som är ännu bättre!

Istället för att sortera djur i en förhoppning att vi ska lära oss en ny metod för hur man kan sortera tidskrävande moment i ett reellt projekt, så kan man låta medarbetarna sortera just tidskrävande moment i ett reellt projekt. För att lära en arbetsgrupp hur man kan lösa ett problem så kan man krasst sagt låta dem lösa ett faktiskt problem! Man kan faktiskt skapa oändligt många praktiska skarpa aktiviteter som inte bara skapar lärdom utan även resultat, värde och leverans till organisationen redan samma dag! Och även om man inte kan arrangera workshops varje dag, så kan man ha aktivitetsbaserade läroaktiviteter betydligt oftare än vad det görs idag, om man bara ser till att det är lönsamt! Och det är det!

Hur gör man då det lättast?

Ett sätt är att skapa ett case som man läser och diskuterar i grupp. Det här är enkelt att koppla till den egna verksamheten med hjälp av lite research, antingen av er interna HR-personal eller så tar ni hjälp av en extern konsult som får nosa runt lite i organisationen. Tricket med att skriva ett bra case är att det ska innehålla flera möjliga problem eller lösningar. Genom att skapa en otydlig frågeställning främjar man reflektion och diskussion, och man lär sig att se problem från flera olika synvinklar.

Man kan även låta ett skådespelarteam spela upp olika scenarion som man sedan diskuterar kring och justerar utgången av. Detta kallas vanligtvis gestaltning eller forumspel och har den starka fördelen att deltagarna kan titta på problemet utifrån utan att känna sig emotionellt utsatta.

Man kan även göra som ett stort företag i Sverige och låta en speltekniker skapa ett fysiskt brädspel där medarbetarna kunde kan prova sig fram till olika logistikscenarion innan implementering. Spel har fördelen att deltagarna vågar gå in och ur olika roller och man får ofta en större förståelse för andra medarbetares problematik.

Det finns med andra ord många olika sätt att inspirera, lära och team builda sina medarbetare utan att förlora resurser! Nedan hittar du länkar till olika sajter och företag som på olika sätt kan hjälpa er med detta! Hör gärna av er om ni har några fler tips på resurssparande lärobaserade aktiviteter så lägger jag in dem i tipslistan!

Wikipedia om Case – innehåller länkar till bl.a. Harvards instruktioner om hur man själv kan skriva ett Case

Forumbyrån – forumspel/gestaltning med stor vana av hälso- och sjukvården

Plan B – om ett brädspel de utvecklade för en kund i ett led av deras värdegrundsarbete

Cat