C/O erbjuder flera tjänster inom organisationsutveckling. Gemensamt för dem alla är att de skapar ett kontinuerligt förbättringsarbete i verksamheten genom ett s.k. organisatoriskt lärande.

Organisatoriskt lärande är ett sätt att beskriva en organisation som är underhållsfri. Istället för att en chef eller en konsult fysiskt driver förändring och innovation, bygger man in processer för feedback och lärande och låter på så sätt verksamheten själv driva organisationens utveckling.
Detta kan uppnås på olika sätt med olika verktyg, men väljs alltid med hänsyn till organisationens specifika behov. Det är billigt och effektivt, och det kräver inte massa resurser.
För tips om hur ni kan uppnå detta – läs gärna i bloggen eller kontakta oss för att höra mer.

För att uppnå bestående utveckling så erbjuder vi följande tjänster:
 

Organisationsanalys/inventering

Genom att analysera organisationens nuvarande situation och resurser kan vi rita upp en plan för hur ni vill utvecklas. Genom en grundlig inventering kan vi försäkra er om att de förbättringar ni gör leder till mesta möjliga behållning för hela organisationen.
Läs mer…

Vi fokuserar på ett eller flera av områdena: Kommunikation, Processer, Syfte/Mål, Värderingar, samt Organisatoriskt lärande. Analysen sammanfattas i en flexibel plan hur just ni ska nå dit utan att förlora resurser, oavsett om det handlar om pengar, människor eller kunskap.
Planen är anpassad efter just er organisation och kan innehålla allt från förslag på enkla förändringar till större åtgärder.
 

Enkät

För att enkelt få en uppfattning av organisationens medarbetare kan vi skapa, administrera och sammanfatta en enkät till era medarbetare. Vid behov kan vi även följa upp med konfidentiella djupintervjuer.
Läs mer…

Vi kan antingen använda någon av de vetenskapligt vidimerade standardenkäterna där vi fokuserar på de vanligaste områdena såsom arbetsmiljö, trivsel, samt processer, eller så utformar vi en just för er organisation med fokus på de områden ni själva väljer. Enkätens resultat levereras i en rapport med både visuell statistik och slutsats, inklusive förslag på hur ni själva, eller tillsammans med oss, kan fortsätta att gå vidare med resultaten.
 

Föreläsningar, kurser och workshops

Vi erbjuder workshops och kurser, anpassade efter er organisation. Vi erbjuder även föreläsningar inom organisatoriskt lärande, förändringsarbete, ledarskap, och teamarbete.
Läs mer…

Alla våra workshops och kurser är så kallade aktivitetsbaserade läroaktiviteter (ABL), även kallade värdeskapande aktiviter.
Oberoende av hur er organisation ser ut, så kan vi hitta en aktivitet som er organisation tjänar på att lägga tid på. Det kan vara en process som behöver utvecklas, eller ett svårt problem som behöver lösas. Resultatet bli tajtare team, tydligare ledarskap, flera kommunikationsvägar och ökat samarbete samt att medarbetarna hittar sina och varandras styrkor. Dessutom fokuserar vi på aktiviteter som på en gång ger värde till organisationens resultat och mål. Vi rekommenderar detta varmt vid exempelvis nybildningar och ombildningar, men också vid konflikter i personalgrupper. Du kan läsa mer om olika typer av ABL här.