4 mins

Aktivitetsbaserat lärande och vikten av relevans

Under en av mina första projektledningskurser hade vi en gruppövning där vi skulle sortera bilder av djur efter storleksordning. Hela övningen gjordes utan att man fick tala med varandra och det blev ett fasligt flyttande av figurer. Det var framförallt en bild, föreställande elefanten Dumbo, som vi inte kunde enas om var den skulle sitta ...

3 mins

Kvalitetskrav och vinster

Idag läste jag Mats Perssons gästinlägg på Ekonomistas hemsida. Mats är professor i nationalekonomi och tar upp den brännande frågan om vinster i vård och omsorg. Det här var ett av få inlägg jag läst som snuddar vid det absurda i att nästan hela valfrågan om sjukvården kom att handla om vinster, istället för kvalité. ...